Hoạt động 5 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình 4 và cho biết khoảng cách từ đỉnh cần cẩu đến mặt đất sẽ thay đổi như thế nào nếu góc mở của cần cẩu càng lớn.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 4 và cho biết khoảng cách từ đỉnh cần cẩu đến mặt đất sẽ thay đổi như thế nào nếu góc mở của cần cẩu càng lớn.

Lời giải chi tiết

Nếu góc mở của cần cẩu càng lớn thì khoảng cách từ đỉnh cần cẩu đến mặt đất sẽ càng lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close