Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 29:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tiếp hình 29:

- Trên tia đối của tia BC lấy điểm E sao cho BE = 5 cm.

- Trên nửa mặt phẳng bờ EC không chứa điểm A vẽ tia Em sao cho \(\widehat {BEm} = {40^o}\)

- Tia Em cắt tia đối của tia Bx tại D (h.30).

Theo cách vẽ ta thấy \(BC = BE,\,\,\widehat {ABC} = \widehat {DBE},\,\,\widehat {ACB} = \widehat {DEB}\)

Hãy đo rồi so sánh AB và DB.

Ta có thể kết luận được \(\Delta ABC = \Delta DBE\) không ? Vì sao ?

 

Lời giải chi tiết

Xét tam giác ABC và DBE có: BC = BE = 5cm

                                                \(\widehat {ABC} = \widehat {DBE}\)  (đối đỉnh)

                                                \(\widehat {ACB} = \widehat {DEB}( = {40^0})\)

Do đó \(\Delta ABC = \Delta DBE(g.c.g)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close