Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác ABC biết \(BC = 5cm,\,\,\widehat B = {60^o},\,\,\widehat C = {40^o}\) theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đoạn thẳng BC = 5 cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ các tia Bx và Cy sao cho \(\widehat {CBx} = {60^o},\,\,\widehat {BCy} = {40^o}\)

- Tia Bx và tia Cu cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC (h.29)

 

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải