Hoạt động 11 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các số hữu tỉ biểu diễn lần lượt bởi các điểm A, B, C, D, O trên trục số ở hình dưới.

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm các số hữu tỉ biểu diễn lần lượt bởi các điểm A, B, C, D, O trên trục số ở hình dưới.

b) Tìm khoảng cách của các điểm A, B, C, D tới điểm O.

c) So sánh khoảng cách từ A và B tới điểm O ; từ B và C tới điểm O.

                       

Lời giải chi tiết

Số hữu tỉ biểu diễn lần lượt các điểm A, B, C, D, O trên trục số là: \( - {5 \over 2};{5 \over 2};{{ - 9} \over 2};4;0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close