Hoạt động 1 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cắt một tấm bìa thành hình tam giác và to màu ba góc của tam giác. Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau như hình 1.

Quảng cáo

Đề bài

Cắt một tấm bìa thành hình tam giác và to màu ba góc của tam giác. Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau như hình 1.

Hãy nêu dự đoán về tổng các góc của một tam giác.

 

Lời giải chi tiết

Dự đoán về tổng các góc của một tam giác.

Tổng các góc của một tam giác bằng 1800.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close