Hoạt động 3 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Thực hành chứng minh định lí 1.

Quảng cáo

Đề bài

Thực hành chứng minh định lí 1.

Hãy điền vào chỗ trống (….)

 

GT

\(\Delta ABC\)

KL

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)

 

Chứng minh:

Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC (h.5).

Ta có:

\(\eqalign{  & xy//BC \Rightarrow \widehat B = \widehat {{A_1}}\,\left( {.....} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & xy//BC \Rightarrow \widehat C = .....\left( {so\,\,le\,\,trong} \right)\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr} \)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\widehat B + \widehat {BAC} + \widehat C = \widehat A + \widehat {BAC} + \widehat {{A_2}} = \widehat {xAy} = .....\)

Lời giải chi tiết

Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC (h.5).

Ta có:

\(\eqalign{  & xy//BC \Rightarrow \widehat B = \widehat {{A_1}}\,\left( {so\,\,le\,\,trong} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & xy//BC \Rightarrow \widehat C = \widehat {{A_2}}\left( {so\,\,le\,\,trong} \right)\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr} \)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\widehat B + \widehat {BAC} + \widehat C = \widehat A + \widehat {BAC} + \widehat {{A_2}} = \widehat {xAy} = {180^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close