Thử tài bạn 1 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập 1. Tính số đo góc B trong tam giác ABC ở hình 6.

Quảng cáo

Đề bài

1. Tính số đo góc B trong tam giác ABC ở hình 6.

2. Tính số đo góc D trong tam giác DEF ở hình 7.

3. Tính số đo góc P trong tam giác MNP ở hình 8.

 

Lời giải chi tiết

1.

\(\Delta ABC\)  có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)

Mà \(\widehat A = {72^0}(gt),\widehat C = {44^0}(gt)\)

Do đó: \({72^0} + \widehat B + {44^0} = {180^0} \Rightarrow \widehat B = {180^0} - {72^0} = {44^0} = {64^0}\)

2.

\(\Delta D{\rm{EF}}\)  có \(\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^0}\)

Mà \(\widehat E = {59^0}(gt),\widehat F = {31^0}(gt)\)

Do đó: \(\widehat D + {59^0} + {31^0} = {180^0} \Rightarrow \widehat D = {180^0} - {59^0} - {31^0} = {90^0}\)

3.

\(\Delta MNP\)  có \(\widehat M + \widehat N + \widehat P = {180^0}\)

Mà \(\widehat M = {120^0}(gt),\widehat N = {33^0}(gt)\)

Do đó: \({120^0} + {33^0} + \widehat P = {180^0} \Rightarrow \widehat P = {180^0} - {120^0} - {33^0} = {27^0}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close