Thử tài bạn 3 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính số đo x trong hình 13a, b:

Quảng cáo

Đề bài

Tính số đo x trong hình 13a, b:

Lời giải chi tiết

Góc EGy là góc ngoài tại đỉnh G của tam giác EFG \( \Rightarrow \widehat {EGy} = \widehat E + \widehat F\)

Do đó: \(x = {50^0} + {75^0} = {125^0}.\)

Gọi tia đối của tia BC là tia Bt.

Ta có \(\widehat {ABt}\) là góc ngoài tại đỉnh B của tam giác ABC \( \Rightarrow \widehat {ABt} = \widehat A + \widehat C\)

Do đó: \({128^0} = {56^0} + x \Rightarrow x = {128^0} - {56^0} = {72^0}.\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close