Hoạt động 7 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền dấu < hoặc > vào ô vuông:

Quảng cáo

Đề bài

Điền dấu <  hoặc > vào ô vuông:

Ở hình 12 ta có \(\widehat {BCD} = \widehat A + \widehat B\) nên: \(\widehat {BCD}\,\,....\,\,\widehat A,\,\,\,\widehat {BCD}\,\,....\,\,\widehat B\)

Lời giải chi tiết

Ở hình 12 ta có \(\widehat {BCD} = \widehat A + \widehat B\) nên: \(\widehat {BCD}\,\, > \,\,\widehat A,\,\,\,\widehat {BCD}\,\, > \,\,\widehat B\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải