Hoạt động 2 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Dùng thước đo góc do ba góc của các tam giác trong hình 2, hình 3, hình 4 rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Quảng cáo

Đề bài

Dùng thước đo góc do ba góc của các tam giác trong hình 2, hình 3, hình 4 rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Lời giải chi tiết

Hình 2 có góc 1 có số đo là 400, góc 2 có số đo là 1000, góc 3 có số đo là 400.

Hình 3 \(\widehat D = {70^0};\widehat E = {60^0};\widehat F = {50^0}\)

Hình 4: \(\widehat M = {90^0};\widehat R = {45^0};\widehat S = {45^0}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close