Thường thức âm nhạc: Một số hình thức biểu diễn hát trang 16, 17 SGK âm nhạc 4 chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết hình thức biểu diễn hát nào có nhiều người tham gia nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết hình thức biểu diễn hát nào có nhiều người tham gia nhất?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ ở sách giáo khoa để trả lời.

Lời giải chi tiết

Hình thức biểu diễn có nhiều người tham gia nhất đó là: Đồng ca

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close