Đọc nhạc trang 16 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo

Bài đọc nhạc số 1 có bao nhiêu khuông nhạc? Trong bảy nốt nhạc đã học, nốt nào không xuất hiện trong bài đọc nhạc?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Bài đọc nhạc số 1 có bao nhiêu khuông nhạc?

Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc số 1 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 1 có năm khuông nhạc và bốn khe nhạc.

Câu 2

Trong bảy nốt nhạc đã học, nốt nào không xuất hiện trong bài đọc nhạc?


Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc số 1 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Nốt nhạc đã không xuất hiện đó là nốt Si.

Câu 3

Nốt nhạc nào cao nhất, nốt nhạc nào thấp nhất trong bài đọc nhạc?

Phương pháp giải:

Quan sát bài đọc nhạc số 1 để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Nốt nhạc cao nhất đó là nốt La và nốt nhạc thấp nhất là nốt Đô.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close