Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 trang 44 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo

Hai câu của bài đọc nhạc có điểm gì giống và khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hai câu của bài đọc nhạc có điểm gì giống và khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bài đọc nhạc và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Điểm giống nhau: có 4 ô nhịp, đều có mẫu tiết tấu là đen, đơn đơn, đen, đơn đơn, đen, đơn, đơn, đen, lặng đơn.

Điểm khác nhau: có nét giai điệu khác nhau.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close