Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài trang 10 SGK Âm nhạc 4 Chân trời sáng tạo

Nhạc cụ nào dưới đây đã tham gia diễn tấu trong tác phẩm Hon-pai?

Quảng cáo

Đề bài

Nhạc cụ nào dưới đây đã tham gia diễn tấu trong tác phẩm Hon-pai?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe tác phẩm để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close