Hát: Bài hát đầu tiên trang 53 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo

Kể tên các nốt nhạc có trong lời ca của bài hát.Em cần hát một bài hát như thế nào cho đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kể tên các nốt nhạc có trong lời ca của bài hát.

Phương pháp giải:

Quan sát bản nhạc để trả lời

Lời giải chi tiết:

Trong lời ca của bài có đủ 7 nốt nhạc cơ bản là: "Son, đố, pha, lá, mi rê, si"

Câu 2

Em cần hát một bài hát như thế nào cho đúng.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Với mỗi bài hát, em cần hát đúng cao độ, trường độ và thể hiện được cảm xúc của bài hát.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close