Lí thuyết âm nhạc trang 8, 9 SGK Âm nhạc 4 Chân trời sáng tạo

Gọi tên các nốt nhạc ở dòng kẻ và nốt nhạc ở khe của khuông nhạc.

Quảng cáo

Đề bài

Gọi tên các nốt nhạc ở dòng kẻ và nốt nhạc ở khe của khuông nhạc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh dựa vào vị trí các nốt nhạc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Những nốt nhạc nằm ở dòng kẻ đó là: Mi, Sol, Si. 

- Những nốt nhạc nằm ở khe của khuông nhạc đó là: Fa, La.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close