Phần câu hỏi bài 8 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 93 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC và điểm O. (A) Nếu O là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác ABC thì ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16.

Cho tam giác \(ABC\) và điểm \(O\).

(A) Nếu \(O\) là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác \(ABC\) thì ……………

(B) Nếu ……………. thì \(O\) là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác \(ABC\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó. 

Cách giải:

(A) Nếu \(O\) là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác \(ABC\) thì \(O\) cách đều ba đỉnh \(A,B,C\).

(B) Nếu \(O\) cách đều ba đỉnh \(A,B,C\) thì \(O\) là điểm chung của ba đường trung trực của tam giác \(ABC\).

Câu 17.

Gọi \(d\) và \(AM\) lần lượt là đường trung trực và đường trung tuyến của tam giác \(ABC\) ứng với cạnh \(BC\).

(A) Nếu \(AM \equiv d\) thì tam giác \(ABC\) …………

(B) Nếu tam giác \(ABC\) ………… thì \(AM \equiv d\).

Phương pháp giải:

- Trong tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đó.

- Nếu tam giác có một đường trung trực đồng thời là đường trung tuyến ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là tam giác cân.

Cách giải:

(A) Nếu \(AM \equiv d\) thì tam giác \(ABC\) cân tại \(A\).

(B) Nếu tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) thì \(AM \equiv d\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải