Bài 49 trang 93 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 49 trang 93 VBT toán 7 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy tìm điểm D cách đều ba điểm A, B, C...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(A, B, C\) không thẳng hàng. Hãy tìm điểm \(D\) cách đều ba điểm \(A, B, C\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức: Giao điểm của ba đường trung trực của một tam giác cách đều ba cạnh ba đỉnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
GT:\,A,B,C\, \text{không thẳng hàng}\\
KL:\, \text{Tìm}\,D|DA = DB = DC
\end{array}\) 

Ta đã biết trong một tam giác, điểm chung của ba đường trung trực cách đều ba đỉnh của tam giác đó. Vì vậy, điểm \(D\) cách đều ba điểm \(A,B,C\) không thẳng hàng là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác \(ABC\).

Cách dựng điểm \(D\) như sau: Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\), vẽ đường trung trực của đoạn thẳng \(BC\), giao điểm của hai đường này là điểm \(D\) cần dựng.

Lưu ý: Bài này là nội dung toán học của bài toán thực tế [53].

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close