II. Hành động - Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư".

Quảng cáo

Câu 1:

Trong sinh hoạt hằng ngày, học tập, vui chơi, giải trí... mỗi nơi, mỗi việc đều có những quy định về nếp sống văn hoá. Em phải nhanh chóng biết rõ các quy định này và thực hiện nghiêm chỉnh. Tự nhận xét về những ưu điểm, thiếu sót của bản thân trong thực hiện nếp sống văn hoá ở xã, phường, ở nhà trường. Cách khắc phục như thế nào đối với những thiếu sót đó ?

Trả lời:

- Ưu điểm: vui chơi giải trí bằng những môn thể thao lành mạnh; chơi đúng nơi quy định, nơi an toàn, tích cực đọc sách.

- Thiếu sót: thỉnh thoảng vẫn vứt rác không đúng nơi quy định; chưa có ý thức trồng cây xanh, làm việc chưa có kế hoạch, ham chơi.

- Cách khắc phục: rèn luyện ý thức tự giác, chú ý hơn đến hành vi của mình, nghĩ đến hậu quả nếu sống không văn hóa.

Câu 2:

Có những việc làm thuộc về cá nhân nhưng liên quan đến nếp sống văn hoá của cộng đồng như đi học, đi họp phải đúng giờ, tích cực phát biểu ý kiến trong lớp... Đối với những việc như vậy, em luôn cố gắng thực hiện tốt.

Câu 3:

Có những điều vi phạm đến nếp sống văn hoá cộng đồng, có khi vi phạm pháp luật trong việc không giữ gìn trật tự, đi đường sai luật quy định... Một số học sinh lớp 8 cũng có hiện tượng yêu đương sớm ; ở một số địa phương có tục tảo hôn... đều là những việc trái với nếp sống vãn hoá cộng đồng. Em không được vi phạm điều đó.

Câu 4:

Nhà trường thực hiện “nhà trường không có ma tuý”, “nhà trường thực hiện tốt bảo vệ môi trường”, em nên tích cực thực hiện các chủ trương này, tuyệt đối không vi phạm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close