II. Hành động - Bài 10: Tự lập

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Tự lập".

Quảng cáo

Câu 1:

Học tập chăm chỉ, học đều các môn, môn nào yếu em phải cố gắng nhiều hơn, có kế hoạch để vươn lên bằng cách lắng nghe giảng bài, làm bài tập đầy đủ, ôn tập bài cũ, chuẩn bị bài mới với tinh thần tự lực và hợp tác với các bạn.

Câu 2:

Hãy rèn luyện tính tự lập trong lao động ở nhà, không  ỷ lại cha mẹ, không đùn đẩy việc cho anh chị hoặc cho em. Không bao giờ để cha mẹ phải nhắc đến lần thứ hai công việc đã được giao rồi mới làm.

Câu 3:

Hãy giúp cha mẹ nghề phụ trong gia đình. Nếu địa phương hoặc gia đình có nghề truyền thống, em hãy cố gắng học nghề đó trước hết để sau này có nghề sinh sống. Nếu có điều kiện, ngay từ bây giờ, em hãy học tốt ngoại ngữ, tin học, đó là những điều kiện thuận lợi để tự lập trong cuộc sống sau này.

Câu 4:

Ghi nhớ, thực hiện :

- Thắng không kiêu, bại không nản (Lời Bác Hồ).

- Có cứng mới đứng đầu gió (Tục ngữ).

Loigiaihay.com

  • I. Tình huống - vấn đề - Bài 10: Tự lập

    Giải câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 26, 27 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Trong học tập, bạn Ái quen thói không chịu tìm hiểu thấu đáo bài học, gặp bài làm hơi khó thường lười suy nghĩ, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close