Bài 1, 2, 3, 4 trang 46

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân thuộc các văn bản pháp luật nào ? ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền các từ vào ô trống cho phù hợp trong sơ đồ sau :

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền nội dung vào ô trống của sơ đồ sau :

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân thuộc các văn bản pháp luật nào ? Thời gian ban hành ?

Lời giải chi tiết:

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân được quy định tại Chương 13: Quyền sở hữu (Điều 186 - Điều 244) Bộ Luật Dân sự (2005).

Câu 4

Những người dưới đây có các quyền gì với ngôi nhà (đánh dấu x vào cột cho phù hợp) :

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close