Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 59 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 59, 60 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Điền vào dấu chấm những ý thích hợp : - Hiến pháp là ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào dấu chấm những ý thích hợp :

- Hiến pháp là ................................. cơ bản của Nhà nước.

- Hiến pháp có …………………………………. pháp lí cao nhất.

- Mọi văn bản pháp luật khác phải ……………………phù hợp với Hiến pháp.

Lời giải chi tiết:

- Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước.

- Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất.

- Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

Câu 2

Em cho biết bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định ở điều nào trong Hiến pháp năm 1992 ? Nội dung là gì ?

Lời giải chi tiết:

Bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định ở điều Điều 2 Hiến pháp năm 1992: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”

Câu 3

Giải thích vì sao : Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Lời giải chi tiết:

“Nhà nước của ta là nhà nước của nhân dân, do dân, vì dân” vì: việc xây dựng nhà nước của ta với mục đích là do Nhân dân. Do đó nhà nước là thuộc về Nhân dân và nhà nước phải phục vụ lợi ích của Nhân dân. Nhà nước ta do Nhân dân làm chủ. Quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Câu 4

Nội dung Hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản sau (đánh dấu X vào ô trống) :

- Đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

- Tổ chức nhà nước

- Chế độ kinh tế

- Chế độ chính trị

- Văn hoá - xã hội

- Quyền và nghĩa vụ công dân

- Kế hoạch hoá gia đình.

Lời giải chi tiết:

Nội dung hiến pháp quy định các vấn đề cơ bản : 

Câu 5

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close