II. Hành động - Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội".

Quảng cáo

Câu 1:

Em hãy hoạt động vì lợi ích của mọi người thể hiện từ những việc nhỏ như : các hoạt động vệ sinh môi trường (ở nhà, ở thôn xóm, khu phố...) hoặc các hoạt động thể dục thể thao, từ thiện...

Câu 2:

Em nên tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội do nhà trường đề ra như tổng vệ sinh, trồng cây, tuyên truyền nếp sống văn hoá ; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như phòng chống ma tuý, an toàn giao thông, phòng chống HIV/ AIDS...

Câu 3:

Hãy sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao phê phán, chê trách những người thờ ơ, lười biếng với công việc chung của xã hội.

Trả lời:

Ca dao tục ngữ phê phán kẻ lười biếng :

-  Khi ăn thì sấn cổ vào

Khi làm cả thảy xé rào chạy khan.

- Lạ gì cái thói tiểu nhân

Ăn bám buổi sáng, ăn bần buổi trưa.

- Vốn tôi có máu đau hàm

Cơm ăn thì đỡ, lúc làm thời đau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close