II. Hành động - Bài 2: Liêm khiết

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Liêm khiết".

Quảng cáo

Câu 1:

Thật thà, trung thực ở mọi ứng xử của mình trong quan hệ với gia đình, bạn bè, xã hội.

Trả lời:

Trước đây khi bản thân em làm tổ trưởng vẫn còn có hành vi bao che cho các bạn trong tổ chưa thực sự nghiêm khắc với bản thân. Bản thân em đã có biện pháp hiệu quả để khắc phục sau khi học bài học trên.

Câu 2:

Ở lớp học, tự mình trung thực trong làm bài, không quay cóp. Muốn vậy, phải chuẩn bị ôn tập cho tốt để làm bài tốt dựa vào sức mình, đạt được kết quả đích thực của mình.

Câu 3:

Ngay từ bây giờ, luôn luôn có ý thức kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong việc làm, trong học tập và có hoài bão làm giàu bằng chính tài năng và sức lực của mình.

Câu 4:

Tự kiểm tra từ trước đến nay mình có hành vi nào tỏ ra bất liêm không ? Từ nay về sau, hãy cảnh giác với những việc làm có thể bất liêm của mình.

Loigiaihay.com

  • I. Tình huống - vấn đề - Bài 2: Liêm khiết

    Giải câu hỏi 1, 2, 3 trang 8, 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 8. Ở nhà trường, chúng ta thường thấy các hiện tượng sau đây đã xuất hiện: Trong giờ làm bài kiểm tra, bài thi học kì, ....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close