II. Hành động - Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Quảng cáo

Câu 1:

Em tham gia tích cực vào các hoạt động của thanh niên trong trường học và ở địa phương em sinh sống. Em có làm được việc đó không ? Cách tham gia của em ? Nếu em đã tham gia, tự xem lại động cơ, hiệu quả của những việc mình đã làm.

Trả lời:

- Em đã tham gia tích cực các hoạt động của thanh niên trong trường học và địa phương. Ở trường học em đã tham gia câu lạc bộ của trường, tham gia vào các hoạt động do đoàn thanh niên của nhà trường tổ chức, tham gia các chương trình tiếp sức mùa thi … Ở địa phương em đã tham gia hoạt động trải nghiệm của địa phương dành cho thanh niên, tham gia các hoạt động quyên góp của đoàn thanh niên địa phương tổ chức,…

- Nhờ tham gia các hoạt động đó, em cảm thấy mình trở nên năng động hơn, nhanh nhẹn hơn và nhờ tham gia những họat động đó đã có nhiều hơn những người gặp hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ.

Câu 2:

Hiện nay trách nhiệm của em là phải học tập cho tốt, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương những thanh niên tiên tiến và theo lời dạy của Bác Hồ để sau này thành người công dân có ích cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Em tự kiểm tra mình đã làm được điều gì, như thế nào, cần sửa chữa những nhược điếm, khuyết điểm nào của mình ?

Trả lời:

Em tự liên hệ bản thân để xem xét và rút ra bài học kết luận một cách chính xác nhất, đạt hiệu quả cao nhất cho bản thân.

Câu 3:

Em nên thường xuyên đọc báo, xem ti vi để tìm hiểu các cuộc vận động của Đoàn, của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và trong điều kiện cụ thể của mình, cần tích cực tham gia vào các cuộc vận động đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close