Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 49

Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 49, 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí. Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ? ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Đối tượng nào sau đây chịu trách nhiệm pháp lí hành vi vi phạm pháp luật.

a) Từ 10 tuổi đến dưới 12 tuổi.

b) Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

c) Đủ 18 tuổi trở lên.

Trả lời:

Đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm pháp luật: c

Câu 6

Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí. Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ?

a) Người trong độ tuổi vị thành niên.

b) Trẻ em dưới 10 tuổi (do vô ý) không chịu trách nhiệm hình sự.

c) Người bị bệnh tâm thần.

d) Mọi công dân phạm tội đều chịu trách nhiệm pháp lí.

Trả lời:

Phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vì pháp luật qui định người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm trọng trở lên và người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính do cố ý.

Câu 7

Lập bảng so sánh :

Trả lời:

Câu 8

Hành vi nào sau đây chịu trách nhiêm đạo đức, trách nhiêm pháp lí:

Trả lời:

Câu 9

N 15 tuổi quê ở xã cổ Bi - Gia Lâm, Hà Nội có quen biết với M bán hàng nước đầu ngõ. Một lần, N nhờ M cầm hộ 6 tép Hêrôin và hứa cho M l0.000 đồng. N bị bắt khi bán Hêrôin và M là kẻ đồng phạm khi tàng trữ 6 tép Hêrôin.

Theo em, M có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không ?

Trả lời:

Theo em, M có phải chịu trách nhiệm hình sự vì cấu kết với tội phạm vận chuyển heroin trái phép.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài