Bài 1, 2, 3, 4 trang 51

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đin vào ô trống cho đủ ý :

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Theo em, những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

a) Kiều bào ta ở nước ngoài.

b) Cán bộ, công chức nhà nước.

c) Mọi công dân Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: c.

Câu 3

Công dân có nhũng quyền quản lí nhà nước, quản lí xã hội nào sau đây:

 Quyền xây dựng bộ máy nhà nước.

 Quyền xây dựng tổ chức xã hội.

 Quyền giá sát, đánh giá.

 Quyền có việc làm.

 Quyền khiếu nại tố cáo.

 Quyền vui chơi giả trí.

 Bày tỏ nguyện vọng cá nhân.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Có ý kiến cho rằng : Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội cua công dân là :

a) Quyền chính trị cao nhất.

b) Tạo điều kiện cho công dân phát huy quyền làm chủ.

c) Thể hiện trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước.

Em hãy cho biết ý kiến nào đúng.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng:  a, c.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài