Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 54

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 54 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Em hãy cho biết ý kiến đúng sau đây : Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là : ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy cho biết ý kiến đúng sau đây :

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là :

a) Công việc của lực lượng quốc phòng và an ninh.

b) Sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của công dân.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng là: b.

Câu 2

Luật Nghĩa vụ quân sự dược thông qua năm nào ?

a) Năm 1981.

b) Năm 1982.

c) Năm 1983.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: a.

Câu 3

Luật Nghĩa vụ quân sự được công bố ngày tháng năm nào ?

Lời giải chi tiết:

Luật nghĩa vụ quân sự được công bố ngày 30 tháng 12 năm 1981.

Câu 4

Những việc làm nào sau đây góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc :

a) Xây dựng lực lượng quốc phòng.

b) Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

c) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

d) Công dân thực hiên nghĩa vụ quân sự.

đ) Bảo vệ trật tự, an ninh.

Lời giải chi tiết:

Những việc làm góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc: b, c, d, đ.

Câu 5

Những chính sách nào sau đây của nhà nước góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc :

a) Ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

b) Giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân.

c) Trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân.

d) Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng.

đ) Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Lời giải chi tiết:

Chính sách của nhà nước góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc: a, b, c, d, đ.

Loigiaihay.com

  • Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 54

    Giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 54, 55 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Đối tượng nào sau đây phải thực hiện nghĩa vụ quân sự : a)Công dân nam đủ 18 tuổi ....

  • Bài 11, 12, 13, 14 trang 55

    Giải bài tập 11, 12, 13, 14 trang 55 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Trường em có những hoạt động quan tâm đến hoàn cảnh của học sinh con liệt sĩ, thương binh nào sau đây: ....

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close