II. Hành động - Bài 1: Chí công vô tư

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Chí công vô tư".

Quảng cáo

Câu 1:

Không đợi đến khi vào đời mới rèn luyện đức chí công vô tư. Ngay bây giờ trong quan hệ bạn bè ở lớp, em không vì chơi thân với nhau mà bao che khuyết điểm của bạn. Khi đánh giá con người, sự việc, bao giờ em cũng suy nghĩ với thái độ vô tư, khách quan.

Câu 2:

Em cùng với các bạn luôn luôn có tinh thần và hành động bảo vệ của công ở khu phố, thôn xóm ; bảo vệ, giữ gìn tài sản nơi công cộng, ở trường, ở lớp như vườn hoa, cây xanh ...

Câu 3:

Em không làm như câu ca dao nêu trên mà cố gắng thực hiện câu tục ngữ "Việc nước trước việc nhà" trong mọi công tác xã hội.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài