II. Hành động - Bài 1: Chí công vô tư

Bài học về đạo đức và ý thức công dân rút ra từ bài "Chí công vô tư".

Quảng cáo

Câu 1:

Không đợi đến khi vào đời mới rèn luyện đức chí công vô tư. Ngay bây giờ trong quan hệ bạn bè ở lớp, em không vì chơi thân với nhau mà bao che khuyết điểm của bạn. Khi đánh giá con người, sự việc, bao giờ em cũng suy nghĩ với thái độ vô tư, khách quan.

Câu 2:

Em cùng với các bạn luôn luôn có tinh thần và hành động bảo vệ của công ở khu phố, thôn xóm ; bảo vệ, giữ gìn tài sản nơi công cộng, ở trường, ở lớp như vườn hoa, cây xanh ...

Câu 3:

Em không làm như câu ca dao nêu trên mà cố gắng thực hiện câu tục ngữ "Việc nước trước việc nhà" trong mọi công tác xã hội.

Loigiaihay.com

  • I. Tình huống - vấn đề - Bài 1: Chí công vô tư

    Giải câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6, 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. A là lớp trưởng và thường chơi rất thân với B. Trong giờ kiểm tra toán, một số học sinh quay cóp, trong đó có B ....

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close