Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 39

Giải bài tập Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 39, 40 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Có ý kiến cho rằng : a)Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền nội dung vào ô trống ở sơ đồ sau cho phù hợp: 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Có ý kiến cho rằng :

a) Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân.

b) Tình yêu chân chính là cơ sở xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

c) Cả 2 ý kiến trên.

Em cho biết ý kiến đúng (khoanh tròn vào ý kiến đúng).

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng: a.

Câu 3

Có ý kiến cho rằng:

a) Gia đình là một tổ chức xã hội.

b) Gia đình được xây dựng trên cơ sở hôn nhân.

c) Gia đình là mối quan hệ huyết thống.

d) Cả 3 ý kiến trên.

Theo em, ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng: d.

Câu 4

Các chức năng cơ bản của gia đình :

a) Duy trì nòi giống.

b) Gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

c) Nuôi dạy con cái tốt.

d) Phát triển kinh tế gia đình.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng: a, c.

Câu 5

Giải thích vì sao trong các chức năng cơ bản đó của gia đình thì chức năng duy trì nòi giống là chức năng quan trọng và quyết định nhất ?

Lời giải chi tiết:

Vì chức năng ấy tạo ra nòi giống tương lai cho đất nước, đảm bảo loài người không bị tuyệt chủng và đất nước không bị suy vong do lão hóa dân số.

Câu 6

Những hành vi nào sau đây là thực hiện đúng pháp luật về hôn nhân :

a) Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng.

b) Hôn nhân khi nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.

c) Yêu nhau tự nguyện không cần đăng kí kết hôn.

d) Hôn nhân 1 vợ, 1 chồng.

Lời giải chi tiết:

Những hành vi thực hiện đúng pháp luật hôn nhân gia đình: a, b, d.

Loigiaihay.com

  • Bài 7, 8, 9, 10, 11 trang 40

    Giải bài tập 7, 8, 9, 10, 11 trang 40, 41 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những hành vi nào sau đây trái với quy định của pháp luật Việt Nam : a) Kết hôn khi đang có vợ có chồng ....

  • Bài 12, 13, 14, 15, 16 trang 41

    Giải bài tập 12, 13, 14, 15, 16 trang 41, 42 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. B và D cùng học một trường Trung học dân lập và họ yêu nhau khi mới học lớp 11 ....

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close