Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau :

a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập.

b) Lao động là hoạt động có mục đích của con người không bị pháp luật cấm.

c) Cả 2 ý kiến trên.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Lời giải chi tiết:

Ý kiến đúng là: a.

Câu 2

Điền vào ô trống cho phù hợp:

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đối tượng nào sau đây được kí hợp đồng lao động :

a) 10 tuổi.

b) 12 tuổi.

c) 15 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: c.

Câu 4

Theo em, công dân có quyền gì sau đây :

 Tự do sử dụng sức lao động.

 Học nghề, tìm kiếm việc làm.

 Lựa chọn nghề nghiệp.

 Thuê mướn lao động.

 Có thu nhập hợp pháp.

 Dạy nghề, truyền nghề để trục lợi.

 Lợi dụng hoạt động từ thiện để bóc lột sức lao động trẻ em.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài