Bài 1, 2, 3, 4 trang 45

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Định nghĩa về lao động đang có những ý kiến khác nhau: a) Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra nguồn thu nhập ....

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Định nghĩa về lao dộng đang có những ý kiến khác nhau :

a) Lao đông là hoạt động có mục dích của con người tạo ra nguồn thu nhập.

b) Lao động là hoạt động có mục đích của con người không bị pháp luật cấm.

c) Cả 2 ý kiến trên.

Em cho biết ý kiến nào đúng ?

Trả lời:

Ý kiến đúng là: a.

Câu 2

Điền vào ô trống cho phù hợp:

Trả lời: 

Câu 3

Đối tượng nào sau đây được kí hợp đồng lao dộng :

a) 10 tuổi.

b) 12 tuổi.

c) 15 tuổi.

Trả lời:

Đáp án đúng: c.

Câu 4

Theo em, công dân có quyền gì sau đây :

 Tự do sử dụng sức lao động.

 Học nghề, tìm kiếm việc làm.

 Lựa chọn nghề nghiệp.

 Thuê mướn lao động.

 Có thu nhập hợp pháp.

 Dạy nghề, truyền nghề để trục lợi.

 Lợi dụng hoạt động từ thiện để bóc lột sức lao động trẻ em.

Trả lời:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

  Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 46

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 46 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động: a)Tuân theo nội quy lao động ....

 • Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

  Bài 10, 11, 12, 13 trang 47

  Giải bài tập 10, 11, 12, 13 trang 47 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Nhà trường phân công lớp 9A lau bàn ghế trong lớp. Một số bạn để nghị lấy quỹ lớp để thuê người làm ....

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 48

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 48

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Năng lực trách nhiệm pháp lí gồm : a)Khả năng nhận thức, điều khiển hành vi ....

 • Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 49

  Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 49

  Giải bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trang 49, 50 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí. Em cho biết ý kiến đúng. Vì sao ? ....

Gửi bài tập - Có ngay lời giải