Giai đoạn thứ hai : giai đoạn cổ kiến tạo

Giai đoạn này diễn ra trong hai đại Cổ sinh và Trung sinh, kéo dài 500 triệu năm ...

Quảng cáo

2. Giai đoạn Cổ kiến tạo

- Thời gian: Cách đây ít nhất 65 triệu năm, kéo dài 500 triệu năm.

- Phần đất liền là chủ yếu, vận động tạo núi diễn ra liên tiếp.

- Sinh vật chủ yếu: Bò sát, khủng long và cây hạt trần.

- Cuối Cổ kiến tạo ngoại lực chiếm ưu thế -> địa hình bị san bằng

- Đặc điểm nổi bật: phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài