Quảng cáo
 • Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

  Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau 15 và 40 Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh là nữ. Tính: a) Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh cả lớp

  Xem chi tiết
 • Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số

  Trong vườn có 1200 câu ăn quả. Trong đó số cây vải chiếm 30%, số cây nhãn chiếm 25%, còn lại là cây cam. Tính số câu mỗi loại có trong vườn? Một chiếc bàn là có giá 400 000 đồng được hạ giá 15%. Hỏi giá chiếc bàn là sau khi giảm là bao nhiêu tiền?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

  Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh. Lớp 5A có 36 % số học sinh xếp loại giỏi, 48% số học sinh xếp loại khá, số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 26 em. Tính số học sinh mỗi loại?

  Xem chi tiết
 • Dạng 4: Tỉ số phần trăm dạng dung dịch, hỗn hợp

  Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển? Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

  Xem chi tiết
 • Dạng 5: Bài toán về tiền lãi, tiền vốn

  Một cửa hàng mua một máy sấy tóc với giá 60 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán lại máy sấy tóc đó với giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán? Một cửa hàng bán một chiếc điện thoại giá 7 200 000 đồng được lãi 10% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Dạng 6: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm

  Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10% và bớt chiều rộng của nó 2%?Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20% số đo và chiều rộng giảm 15% số đo thì diện tích tăng thêm 20dm2.

  Xem chi tiết
 • Dạng 7: Tỉ số phần trăm dạng hạt tươi, hạt khô

  Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam hạt khô? Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 350kg hạt khô thì cần đem phơi bao nhiêu ki-lô-gam hạt tươi?

  Xem chi tiết
 • Bài tập tự luyện: Bài toán tỉ số phần trăm

  Một người mua 4 quyển sách cùng loại, vì được giảm 15% giá bìa nên chỉ phải trả 30600 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu? Trong tháng vừa rồi, nhà máy sản xuất được 450 sản phẩm. tính ra nhà máy đã sản xuất vượt mức 12,5% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch thì nhà máy phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

  Xem chi tiết