Giải câu hỏi trang 28 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Sơ đồ khảo sát hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Trả lời câu hỏi Hoạt động trang 28 SGK Toán 12 Cánh diều

 

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = {x^2} - 2x - 3\).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 -Tìm tập xác định của hàm số

- Xét sự biến thiên của hàm số

- Vẽ đồ thị hàm số

 

Lời giải chi tiết

-Tập xác định: \(\mathbb{R}\)

-Sự biến thiên:

Giới hạn tại vô cực : \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty }  =  - \infty \)     

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y =  - \infty \)

\(y{\rm{'}} = 2x - 2\)

\(y{\rm{'}} = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

Bảng biến thiên

Vẽ đồ thị hàm số

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close