Giải bài tập 2 trang 42 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

đường cong ở hình 29 là đồ thị của hàm số :

Quảng cáo

Đề bài

 

 

Đường cong ở hình 29 là đồ thị của hàm số:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+, Xét đồng biến nghịch biến của hàm số

+, Tìm giao điểm trục tung và trục hoành

+, Xét hàm số

 

Lời giải chi tiết

Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)

Đồ thị hàm số giao với trục tung tại điểm (2;0) giao với trục hoành tại (-1;0)

=> Chọn C

 

 • Giải bài tập 3 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Đường cong nào sau đây là đò thị của hàm số \(y = \frac{{1 - x}}{{x + 1}}\) ?

 • Giải bài tập 4 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Đường cong ở hình 30 là đồ thị của hàm số:

 • Giải bài tập 5 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  khảo sát về sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: \(a,\;y = 2{x^3} - 3x + 1\ b,\;y = - {x^3} + 3x - 1\) c, \( y = {\left( {x - 2} \right)^3} + 4\) d,\(y = - {x^3} + 3{x^2} - 1\) e, \(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + 2x + 1\) g,\( y = - {x^3} - 3x\)

 • Giải bài tập 6 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau: a, \(y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\) b,\(y = \frac{{ - 2x}}{{x + 1}}\) c,\(y=\frac{{{x^2} - 3x + 6}}{{x - 1}}\) d,\(y = \frac{{ - {x^2} + 2x - 4}}{{x - 2}}\) e,\(y = \frac{{2{x^2} + 3x - 5}}{{x + 2}}\) g,\(y = \frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{ - x + 2}}\)

 • Giải bài tập 7 trang 44 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm độ cao hát của con tàu so với bề mặt của mặt trăng được tính gần đúng bởi hàm. (hleft( t right) = - 0,01{t^3} + 1,1{t^2} - 30t + 250) Trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét a) Vẽ đồ thị của hàm số (y = hleft( t right)) với (0{rm{ }} le t le {rm{ }

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close