Giải bài tập 5 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

khảo sát về sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: \(a,\;y = 2{x^3} - 3x + 1\ b,\;y = - {x^3} + 3x - 1\) c, \( y = {\left( {x - 2} \right)^3} + 4\) d,\(y = - {x^3} + 3{x^2} - 1\) e, \(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + 2x + 1\) g,\( y = - {x^3} - 3x\)

Quảng cáo

Đề bài

 

 

khảo sát về sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a,\(y = 2{x^3} - 3x + 1\)

b,\(y =  - {x^3} + 3x - 1\)

c, \( y = {\left( {x - 2} \right)^3} + 4\)

d,\(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 1\)

e, \(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + 2x + 1\)

g,\( y =  - {x^3} - 3x\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm TXD

Xét sự biến thiên

Vẽ đồ thị

 

Lời giải chi tiết

a,\(y = 2{x^3} - 3x + 1\)

 \(y' = 6{x^2} - 3;y' = 0 =  > x =  \pm \sqrt {\frac{1}{2}} \)

Đồ thị hàm số 

b, \(y =  - {x^3} + 3x - 1\)

\(y' =  - 3{x^2} + 3;y' = 0 =  > x =  \pm 1\)

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

 

c,\(y = {\left( {x - 2} \right)^3} + 4\)

 \(y' = 3{\left( {x - 2} \right)^2}\), y’=0 \( =  > {\left( {x\;-\;2} \right)^2} = 0 =  > x - 2 = 0 =  > x = 2\)

 Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số:  

d, \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 3x + 2\)

\(y' =  - 3{x^2} + 6x - 3,\;y' = 0 =  > x = 1\)

Bảng biến thiên:

Đồ thị hàm số

e,\(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} + 2x + 1 =  > y' = {x^2} + 2x + 2\)

y’ = 0 => vô nghiệm

g,\(y =  - {x^3} - 3x =  > y' =  - 3{x^2} - 3,y' = 0\)

=> x vô nghiệm

 

 • Giải bài tập 6 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau: a, \(y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\) b,\(y = \frac{{ - 2x}}{{x + 1}}\) c,\(y=\frac{{{x^2} - 3x + 6}}{{x - 1}}\) d,\(y = \frac{{ - {x^2} + 2x - 4}}{{x - 2}}\) e,\(y = \frac{{2{x^2} + 3x - 5}}{{x + 2}}\) g,\(y = \frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{ - x + 2}}\)

 • Giải bài tập 7 trang 44 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 250km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm độ cao hát của con tàu so với bề mặt của mặt trăng được tính gần đúng bởi hàm. (hleft( t right) = - 0,01{t^3} + 1,1{t^2} - 30t + 250) Trong đó t là thời gian tính bằng giây và h là độ cao tính bằng kilômét a) Vẽ đồ thị của hàm số (y = hleft( t right)) với (0{rm{ }} le t le {rm{ }

 • Giải bài tập 8 trang 44 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Xét phản ứng hoá học tạo ra chất C từ hai chất A và B: \(A{\rm{ }} + {\rm{ }}B{\rm{ }} \to {\rm{ }}C\) Giả sử nồng độ của hai chất A và B bằng nhau [A] = [B] = a (mol/l). Khi đó, nồng độ của chất C theo thời gian t (t > 0) được cho bởi công thức: \(\left[ C \right]\; = \;\frac{{{a^2}Kt}}{{aKt + 1}}\) (mol/l), trong đó K là hằng số dương. a) Tìm tốc độ phản ứng ở thời điểm t > 0. b) Chứng minh nếu \(x\; = \;\left[ C \right]\) thì c) Nêu hiện tượng xảy ra với nồng độ các chất khi \(t\; \to \

 • Giải bài tập 4 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Đường cong ở hình 30 là đồ thị của hàm số:

 • Giải bài tập 3 trang 43 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Đường cong nào sau đây là đò thị của hàm số \(y = \frac{{1 - x}}{{x + 1}}\) ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close