Giải câu hỏi khởi động trang 105 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

Câu khẳng định có dạng “ Nếu … thì…” trong toán học được gọi là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Câu khẳng định có dạng “ Nếu … thì…” trong toán học được gọi là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phát biểu định lí

Lời giải chi tiết

Câu khẳng định có dạng “ Nếu … thì…” trong toán học được gọi là định lí

 • Giải mục I trang 105, 106 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Xét khẳng định “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau” , ta thấy: Khẳng định này được phát biểu dưới dạng “ Nếu .. thì..” Trong khẳng định đó, hãy nêu: - Phần nằm giữa từ “ Nếu” và từ “ thì” - Phần nằm sau từ “ thì”.

 • Giải mục II trang 106, 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho định lí: “ Nếu hai góc đối đỉnh thì hai góc đó bằng nhau”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết và kết luận của định lí trên. c) Chứng tỏ định lí trên là đúng.

 • Giải bài 1 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu cho mỗi định lí sau: a) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau. c) Qua một điểm cho trước có duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước.

 • Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Cho định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.” a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giải thiết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định lí trên.

 • Lý thuyết Định lí SGK Toán 7 Cánh diều
Quảng cáo
close