Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 76, 77

  Thực hiện các hoạt động sau: a) Vẽ trên giấy kẻ ô vuông 6 hình chữ nhật với vị trí và các kích thước như ở Hình 1; b) Cắt rời theo đường viền của hình vừa vẽ ( phần tô màu) và gấp lại để được Hình hộp chữ nhật như ở Hình 2;

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 77, 78

  Quan sát hình lập phương ở Hình 9, đọc tên các mặt, các cạnh, các đỉnh và các đường chéo của hình lập phương đó.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục III trang 79

  Một viên gạch đất sét nung đặc có dạng hình hộp chữ nhật với các đáy lần lượt là 220 mm, 105 mm và chiều cao là 65 mm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của viên gạch đó.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 80

  Tìm số thích hợp cho ? trong bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 80

  Đố. Đố em chỉ với một đường thẳng ( có chia đơn vị mm) mà đo được độ dài đường chéo của một viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật (như Hình 15)

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 80

  Sưu tầm hình ảnh những đồ vật trong thực tiễn có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương, chẳng hạn hình ảnh khối ru –bích ở Hình 17a, hình ảnh hộp đựng hàng ở Hình 17b.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi khởi động trang 81

  Trong thực tiễn ta thường gặp những đồ vật có hình khối như ở Hình 18 và Hình 19.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 81, 82

  Quan sát lăng trụ đứng tam giác ở Hình 22, đọc tên các mặt, các cạnh và các đỉnh của lăng trụ đứng tam giác đó.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục II trang 82, 83

  Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác ở Hình 9, đọc tên các mặt, các cạnh, các đỉnh và các đường chéo của hình lăng trụ đứng tứ giác đó.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục III trang 84, 85

  Nêu công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo