Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

Cho định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.” a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giải thiết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định lí trên.

Quảng cáo

Đề bài

Cho định lí: “ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.”

a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên.

b) Viết giải thiết, kết luận của định lí trên.

c) Chứng minh định lí trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

a), b)

c) Giả sử có 2 đường thẳng phân biệt a,b cùng vuông góc với một đường thẳng c.

Ta có: \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_2}}\), mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên a//b  (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

Như vậy, định lí trên có thể được suy ra trực tiếp từ định lí về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

Quảng cáo
close