Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 96

  Hình 24 gợi nên hình ảnh tia OC nằm trong góc AOB và chia góc đó thành hai góc bằng nhau là AOC và BOC. Tia OC được gọi là tia gì của góc AOB?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục I trang 96, 97

  Quan sát góc vuông xOy và tia Oz ở Hình 25. a) Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz có phải là điểm trong của góc xOy hay không? Tia Oz có nằm trong góc xOy hay không? b) Tính số đo góc yOz. c) So sánh hai góc xOz và yOz.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục II trang 97, 98

  Kiểm tra lại bằng thước đo góc để thấy góc xOC và yOC trong Hoạt động 2 là bằng nhau.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 98

  Để xác định phương hướng trên bản đồ hay trên thực địa, người ta thường xác định 8 hướng ( Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc) như Hình 29. Trong đó:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 99

  Trong Hình 30, tính số đo của

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 99

  Ở Hình 31 có góc vuông xOy, các tia On, Oz, Om nằm trong góc đó và a) Các tia Om, On có tương ứng là tia phân giác của góc yOz và xOz hay không? b) Cho biết số đo góc mOn.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 99

  Cho xOy=120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng 2 cách: a) Sử dụng thước thẳng và compa; b) Sử dụng thước hai lề

  Xem lời giải