Quảng cáo
 • Bài 1 trang 30

  a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 0,5; 1; 2/3 b) Trong ba điểm A, B, C trên trục số dưới đây có một điểm biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Hãy xác định điểm đó.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 30

  Tính một cách hợp lí:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 30

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 30

  Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng 1/6 trọng lượng của nó trên Trái Đất. Biết trọng lượng của một vật trên Trái Đất được tính theo công thức:

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 31

  Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 36 km/h mất 3,5 giờ. Từ địa điểm B về A

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 31

  Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh. Sau khi sơ kết Học kì I, số học sinh ở mức Tốt của mỗi lớp đó được thể hiện qua biểu đồ cột ở Hình 5 .

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 31

  Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở Hình 6 . a) Những năm nào sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn? b) Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất? c) Tính tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018

  Xem lời giải
 • Quảng cáo