Giải Bài tập viết trang 36 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Bài tập viết trang 36 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài tập viết, SBT trang 36 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

(Bài tập thực hành, SGK) Em hãy tóm tắt văn bản Những phát minh "tình cờ và bất ngờ".

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và tóm tắt

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt nội dung của văn bản Những phát minh "tình cờ và bất ngờ" theo cách nêu ngắn gọn các thông tin trong bảng:

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài tập viết, SBT trang 36 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Theo em, ưu điểm của mỗi cách tóm tắt văn bản (theo cách thông dụng và theo sơ đồ) là gì?

Phương pháp giải:

Nêu ưu điểm của 2 cách: thông dụng và sơ đồ

Lời giải chi tiết:

- Tóm tắt theo cách thông dụng: nhanh gọn, dễ trình bày, dễ đọc.

- Tóm tắt theo sơ đồ: ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn, dễ theo dõi.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 Bài tập viết, SBT trang 36 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

(Bài tập thực hành, SGK) Để hưởng ứng Ngày Trái Đất 22-4, trong giờ sinh hoạt lớp, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề "hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa". Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính.

Phương pháp giải:

Tự suy nghĩ, tưởng tượng, liên hệ thực tế để trình bày

Lời giải chi tiết:

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ NI LÔNG” VÀ “CHẤT THẢI NHỰA”

Thời gian bắt đầu: 14 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Lớp 6A trường THCS Nghĩa Tân

Thành phần tham gia: giáo viên chủ nhiệm, 42 đội viên chi đội 6A

Chủ trì: Trần Minh Nhật - Lớp trưởng

Thư kí: Ngô Lan Anh - Lớp phó học tập

Nội dung sinh hoạt:

(1) Lớp trưởng Trần Minh Nhật đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa"

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến về “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông” và “chất thải nhựa”

- Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

+ Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

+ Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế”.

+ Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

+ Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông

- Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

+ Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

+ Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

+ Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 15h45 ngày 02 tháng 03 năm 2022

Thư kí                                                                                             Chủ tọa

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close