Giải Bài tập đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 29a Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Giải Bài tập đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng trang 29a Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng?

A. Nhan đề                                   

B. Sa pô

C. Đề mục                                     

D. Hình ảnh

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

(Câu hỏi 2, SGK) Chỉ ra bố cục của văn bản và xác định nội dung chính của mỗi phần.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Bố cục: 3 phần

- Phần 1: giới thiệu về sự kiện được thuật lại: quá trình ra đời của bài hát Như có bác trong ngày đại thắng

- Phần 2: Nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện

- Phần 3: Giá trị của bài hát

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

(Câu hỏi 3, SGK) Tìm trong văn bản những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Văn bản nêu 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng:

- Ngay đầu tháng 4-1975, tin chiến thắng vang dội từ các chiến trường phía Nam đã thôi thúc các nhạc sĩ sáng tác

- Bản tin chiều ngày 28-04-1975 của Đài Tiếng nói Việt Nam về hành động oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất của phi công Nguyễn Thành Trung là cú hích quan trọng cho sự ra đời của bài hát.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

(Câu hỏi 4, SGK) Những biểu hiện nào cho thấy bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng "có số phận đặc biệt"?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Những biểu hiện cho thấy bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng "có số phận đặc biệt" là:

- Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng:

+ Ngay đầu tháng 4-1975, tin chiến thắng vang dội từ các chiến trường phía Nam đã thôi thúc các nhạc sĩ sáng tác

+ Bản tin chiều ngày 28-04-1975 của Đài Tiếng nói Việt Nam về hành động oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất của phi công Nguyễn Thành Trung là cú hích quan trọng cho sự ra đời của bài hát.

- Nó vượt qua thử thách của thời gian, đến với mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, không phân biệt biên giới quốc gia

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Dấu ngoặc kép trong câu sau dùng để làm gì?

Hôm sau, khi tôi đưa hội đồng duyệt, anh em đùa: "Sao giống như bài hát viết cho thiếu nhi!"

A. Đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp

B. Đánh dấu lời đối thoại của các nhân vật

C. Đánh dấu tên của một tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên

D. Đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường

Phương pháp giải:

Đọc kxi và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 Bài đọc hiểu: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng, SBT trang 29 Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2

Tìm và ghi lại những từ ngữ thuộc lĩnh vực âm nhạc có trong văn bản

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản

Lời giải chi tiết:

Những từ ngữ thuộc lĩnh vực âm nhạc có trong văn bản là: nhạc phẩm, hợp xướng, giai điệu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close