Bài tập mục I trang 153 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 153 VBT Sinh học 8: Dựa vào hình 60 – 1 SGK và chú thích để hoàn thiện thông tin dưới dây về chức năng của từng bộ phận (lần lượt theo đường đi của tinh trùng bắt đầu từ nơi sinh ra nó):

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 60 – 1 SGK và chú thích để hoàn thiện thông tin dưới dây về chức năng của từng bộ phận (lần lượt theo đường đi của tinh trùng bắt đầu từ nơi sinh ra nó):

Nơi sản xuất tinh trùng là .............. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là .............. đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo.

Tinh hoàn nằm trong ............. ở phía ngoài cơ thể  tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp chơ sự sản sinh tinh trùng (khoáng 33°c - 34° C). Tinh trùng từ mào tinh sẽ theo ....... đến chứa tại ...............

Lời giải chi tiết

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là mào tinh, đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo. Tinh hoàn nằm trong bìu ở phía ngoài cơ thể tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng (khoảng 33ºC – 34ºC). Tinh trùng từ mào tinh sẽ theo ống dẫn tinh đến chứa tại túi tinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close