Bài 1 mục III trang 153,154 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 153,154 VBT Sinh học 8: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c,…) ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,…) ở bảng dưới đây và ghi vào ô.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c,…) ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,…) ở bảng dưới đây và ghi vào ô.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyêt Các bộ phận của cơ quan sinh dục nam

Lời giải chi tiết

1 - c 2 - g 3 - i 4 - h
5 - e 6 - a 7 - b 8 - d

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close