Giải bài tập 3 trang 45 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Hàm số nào có đồ thị như hình 32? \(a,\;y = - {x^3} + 3x - 2\) \(b,y = - {x^3} - 2\) \(c,y = - {x^3} + 3{x^2} - 2\) \(d,\;y = {x^3} - 3x - 2\)

Quảng cáo

Đề bài

 

 

Hàm số nào có đồ thị như hình 32?

 

\(a,\;y =  - {x^3} + 3x - 2\)

\(b,y =  - {x^3} - 2\)

\(c,y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\)

\(d,\;y = {x^3} - 3x - 2\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xét đồ thị hàm số

- Xét các phương trình

 

Lời giải chi tiết

Xét đồ thị ta thấy hàm số cắt x tại 1 và y tại -2

Thế x=1 vào phương trình

=> Phương trình a có nghiệm x=1 và y=2

=> Chọn A

 

 • Giải bài tập 4 trang 46 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Đường cong của hình 33 là đồ thị của hàm số nào sau đây A. \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}\) B. \(y = \frac{{ - x + 1}}{{x + 1}}\) C. \(y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\) D. \(y = \frac{{ - x}}{{x + 1}}\)

 • Giải bài tập 5 trang 46 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Các dồ thị hàm số ở hình 34a, hình 34b đều có đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang ( hoặc tiệm cận xiên). Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

 • Giải bài tập 6 trang 46 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm các đường TCN và TCĐ của mỗi hàm số sau: A. \(y = \frac{{5x + 1}}{{3x - 2}}\) B. \(y = \frac{{2{x^3} - 3x}}{{{x^3} + 1}}\) C. \(y = \frac{x}{{\sqrt {{x^2} - 4} }}\)

 • Giải bài tập 7 trang 46 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị mỗi hàm số sau: \(a,\;y = x - 3 + \frac{1}{{{x^2}}}\) \(b,\;y = \frac{{2{x^2} - 3x + 2}}{{x - 1}}\) \(\;c,y = \frac{{2{x^2} - x + 3}}{{2x + 1}}\)

 • Giải bài tập 8 trang 47 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của mỗi hàm số sau: a) \(f\left( x \right) = 2{x^3} - 6x\) trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\); b) \(f\left( x \right) = \frac{{{x^2} + 3x + 6}}{{x + 2}}\) trên đoạn \(\left[ {1;5} \right]\); c) \(f\left( x \right) = \frac{{In\left( {x + 1} \right)}}{{x + 1}}\) trên đoạn \(\left[ {0;3} \right]\); d) \(f\left( x \right) = 2sin3x + 7x + 1\) trên đoạn \(\left[ {\frac{{ - \pi }}{2};\frac{\pi }{2}} \right]\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close