Bài 9.5 trang 13 SBT hóa học 8

Giải bài 9.5 trang 13 sách bài tập hóa học 8. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO4 là...

Quảng cáo

Đề bài

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO

A. 1160 đvC.        B. 1165 đvC.

C. 1175 đvC         D. 1180 đvC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Công thức hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

Trong 1 phân tử BaSOcó 1Ba, 1S và 4O. Phân tử khối bằng:

137 + 32 + 16 x 4 = 233 (đvC)

Vậy 5 phân tử BaSOphân tử khối bằng:

233 x 5 = 1165 (đvC)

=> Chọn  B

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9: Công thức hóa học
 • Bài 9.6* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.6* trang 13 sách bài tập hóa học 8. a) Tính khối lượng bằng gam của : 6,02.1023 phân tử nước H2O,...

 • Bài 9.7* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.7* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh...

 • Bài 9.8* trang 13 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.8* trang 13 sách bài tập hóa học 8. Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định được rằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng...

 • Bài 9.4 trang 12 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.4 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : a) Mangan đioxit, biết ...

 • Bài 9.3 trang 12 SBT hóa học 8

  Giải bài 9.3 trang 12 sách bài tập hóa học 8. Cho công thức hoá học một số chất như sau : a. Axit sunfuhiđric : H2S....

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài