Giải bài 9,10,11,12 trang 104 SBT Sinh học 11

Giải bài 9,10,11,12 trang 104 sách bài tập Sinh học 9. Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

9. Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

A. thần kinh.                       B. tuần hoàn

C.nội tiết.                            D. sinh dục

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở động vật

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ nội tiết

Chọn C

Câu 10

10. Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ

A. tế bào kẽ trong tinh hoàn.

B. tuyến yên

C. vùng dưới đồi 

D. ống sinh tinh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Trong cơ chế điều hoà sinh tinh trùng, testostêrôn tiết ra từ tế bào kẽ trong tinh hoàn.

Chọn A

Câu 11

11. ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ

A. vùng dưới đồi                B. nang trứng

C. tuyến yên                      D. thể vàng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Ở nữ giới, prôgestêron được tiết ra từ  thể vàng.

Chọn D

Câu 12

12. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn FSH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn GnRH.

D. hoocmôn ICSH.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng là hoocmôn FSH.

Chọn A

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 103
list
close
Gửi bài Gửi bài