Bài 9 trang 35 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 35 VBT toán 7 tập 2. Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau...

Quảng cáo

Đề bài

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

    \(2,5{x^2}y\);                              \(0,25{x^2}{y^2}\).

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại \(x = 1\) và \(y = -1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương (mỗi biến chỉ được viết một lần). Số nói trên gọi là hệ số (viết phía trước đơn thức) phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức 

b) Thay giá trị của \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức rồi tính giá trị của đơn thức.

Lời giải chi tiết

Thay \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức \(2,5{x^2}y\) ta được:

\(2,{5.1^2}.\left( { - 1} \right) =  - 2,5\).

Thay \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức \(0,25{x^2}{y^2}\) ta được:

\(0,{25.1^2}.{\left( { - 1} \right)^2} = 0,25\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close