Bài 8 trang 35 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 35 VBT toán 7 tập 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a) \(\dfrac{2}{5} + {x^2}y\);               b) \(9{x^2}yz\);

c) \(15,5\);                       d) \(1 - \dfrac{5}{9}{x^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa đơn thức: đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Lời giải chi tiết

Các biểu thức b) \(9{x^2}yz\) và  c) \( 15,5\) là các đơn thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close